• რა დარღვევები აღმოაჩინა ჯანდაცვის სამინისტრომ ბავშვთა სახლებში?
• რა განსხვავებაა საერთაშორისო და ეროვნული მონიტორინგის შედეგებს შორის?
• როგორ გეგმავს სახელმწიფო უწყება იდენტიფიცირებული ხარვეზების გამოსწორებას აღნიშნულ დაწესებულებებში?
• როგორია სახელმწიფოს მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგია ამ ბავშვთა სახლებთან მიმართებაში?

მომხსენებლები:

გია კაკაჩია – ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი.

ანდრო დადიანი – “ევრიჩაილდ”-ის საქართველოს ფილიალის დირექტორი

მოდერატორი:

ლინა ღვინიანიძე – „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელი